9. Подолання перешкод, забезпечення стійкості руху трактора

9.1.  Подолання перешкод типу колоди та рову колісним трактором

9.2.  Подолання перешкод типу колоди та рову гусеничним трактором

9.3.  Рух заднім ходом

9.4.  Забезпечення стійкості руху трактора

9.5.  Гальмування і зупинка трактора

9.6.  Використання засобів підвищення тягово-зчіпних властивостей колісних тракторів

Додаток - Тест 9

Подолання перешкод типу колоди та рову колісним трактором.

Трактори можуть долати ями, рови, земляні вали тощо, якщо крутість стінок останніх не виходить за межі технічних характеристик прохідності даного класу тракторів.

Перед тим як розглянути способи і прийоми подолання найбільш типових перешкод, слід ознайомитися із загальними правилами, виконання яких при цьому необхідне.

Наближаючись до перешкоди, слід оцінити умови її подолання (для цього може бути необхідна зупинка трактора).

Більшість перешкод долається під прямим кутом, що поліпшує зчеплення коліс з ґрунтом, зменшує ймовірність заносу і перекидання трактора.

Рис. 9.1. Етапи подолання колісним трактором рову:

1 - підготовка до подолання; 2 – опускання передньої частини; 3 – подолання стінки.

Рухатися потрібно на нижчих передачах, у випадку пробуксовування використовувати механізм блокування диференціала.

Долаючи перешкоди, треба бути дуже уважним і точним у виконанні рекомендованих прийомів. Помилки призводять до невдач, можуть зумовити поломки трактора і травмування тракториста (оператора).

Розглянемо послідовність дій тракториста, необхідних для подолання колісним трактором рову (рис. 9.1).

Наближаючись до перешкоди, треба включити одну з нижчих передач. Коли передня частина трактора почне опускатися зменшити подачу палива в циліндри двигуна. З моменту досягання колесами дна рову почати збільшення подачі палива, готуючи двигун до подолання опору, що незабаром збільшиться. Виїзд на протилежну стінку рову потрібно супроводити збільшенням подачі палива в циліндри двигуна (або підтримувати повну подачу, якщо внаслідок значної крутизни стінок рову вона була збільшена раніше). З моменту наближення задніх коліс трактора до краю рову повторити описані дії.

У випадках, коли рів з крутими стінками, а його глибина досягає або перевищує радіус коліс (менших) трактора, для подолання необхідний настил.

Подолання перешкол типу колоди та рову гусеничним трактором

Наближаючись до перешкоди типу колоди, потрібно перейти на одну з нижчих, передач і зменшити подачу палива (рис. 9.2) з таким розрахунком, щоб торкання перешкоди (обома гусеницями одночасно) відбулося не дуже жорстко.

У майстерності подолання такого типу перешкод дуже важливим є відчуття моменту, коли центр тяжіння трактора досяг вершини і потрібно зменшити подачу палива. Якщо зробити це передчасно, трактор може зупинитися і скотитися назад, якщо з запізненням - передня частина рушія удариться об поверхню. У випадку зупинки двигуна при підніманні на перешкоду потрібно негайно виключити головне зчеплення, дозволити трактору скотитися назад, зупинити його і зайнятися пуском двигуна, щоб повторити спробу.

Рис. 9.2. Етапи переїзду гусеничного трактора через колоду:

1 –  дотикання  до  перешкоди;  2    піднімання:  3    перехід  вершини;  4 – спускання; 5 – дотикання до основної поверхні.

Для подолання перешкод типу рову, ями потрібно:

-   включити одну з нижчих передач;

-   наблизитись до перешкоди так, щоб трактор розмістився перпендикулярно до неї;

-   опускаючи трактор в рів, пригальмувати його рух двигуном (зменшити подачу палива);

-   досягнувши дна, плавно збільшити подачу палива;

в момент виїзду на протилежну стінку рову, коли передня частина трактора почне опускатися, зменшити подачу палива, щоб пом'якшити дотикання передньої частини    рушія з поверхнею руху;

-   від'їжджаючи від перешкоди, збільшити подачу палива.

Рух заднім ходом

Рух заднім ходом застосовують, головним чином, для під’їзду до машин і знарядь, розвороту, подавання причепів (напівпричепів) під завантаження (розвантаження), встановлення тракторів на місця стоянки і зберігання.

Оскільки трактористу (оператору) доводиться перебувати в незручній позі, такий рух вимагає від нього підвищеної уваги та обережності.

Більшість сучасних тракторів має по кілька передач заднього ходу. Зумовлена включеною передачею і частотою обертання колінчастого вала двигуна швидкість повинна бути такою, яка б забезпечила необхідну для даної операції точність руху трактора.

Про високу майстерність тракториста (оператора) свідчить подавання трактора (агрегату) в потрібне місце без проміжних зупинок. Але краще, виявивши складність ситуації, зупинитися і продовжити рух назад після коригування органами керування положення трактора, ніж «промахнутися» і під'їжджати кількома ходами назад - вперед.

Включати передачі заднього ходу (у ХТЗ-181 і ХТЗ-17021 ряди передач заднього ходу) можна тільки після повної зупинки тракторів: послідовність дій така, як при включенні передач (у ХТЗ-181 і ХТЗ-17021 рядів передач) переднього ходу.

Спостерігати за рухом і обстановкою рекомендується через ліве плече, тому що органи керування у більшості тракторів розміщені ближче до правого боку кабіни і, дивлячись назад через ліве плече, менше прийдеться напружувати м'язи. Повертання рульового колеса або відтягування важелів керування здійснюється правою рукою.

При русі заднім ходом, особливо коли виконується точний під'їзд, наприклад для приєднання машини чи знаряддя, слід контролювати на слух роботу двигуна, бо нечіткі, невчасні (неправильні) дії педалями зчеплення або гальм можуть призвести до його зупинки.

Забезпечення стійкості руху трактора

Стійким є такий рух трактора, коли він зберігає заданий водієм напрямок і протидіє зовнішнім силам, що прагнуть створити бокове ковзання рушія (занос) або перекидання.

Залежно від напрямку ковзання або перекидання розрізняють поздовжню і поперечну стійкість, ймовірнішим і найнебезпечнішим є порушення поперечної стійкості (73 %), що виникає під дією бокових сил: поперечної складової сили тяжіння та навантаження на гаку, відцентрових ударів об нерівності тощо.

Основні причини порушення стійкості руху тракторів такі:

-   порушення правил організації і виконання сільськогосподарських робіт, правил маневрування та руху агрегату (перевищення швидкості руху, відсутність заздалегідь перевіреного маршруту тощо);

-   втрата трактористом (оператором) пильності;

-   технічна несправність агрегатів;

-   недотримання інструкцій з підготовки агрегатів до роботи.

Таким чином, крім об'єктивних причин, є й суб'єктивні, що зумовлюються неправильними і небезпечними діями оператора внаслідок:

-   відсутності або низького рівня професійних знань і навичок;

-     невідповідності індивідуальних психологічних властивостей вимогам керування швидкісним трактором,

-   недисциплінованості,

-   тимчасового зниження працездатності через захворювання,

-   втоми,

-    шкідливого впливу умов праці, тобто всього, що притупляє пильність, уповільнює реакцію та необхідні дії тракториста (оператора).

Підйоми похилом до 15° для більшості колісних тракторів (тим паче для гусеничних) цілком безпечні. Проте небезпечна ситуація, тобто відрив коліс від поверхні, може виникнути при різкому збільшенні швидкості руху з причепом (напівпричепом). Розвантаження або відрив передніх коліс може призвести до некерованого повороту трактора і перекидання.

Небезпека перекидання зростає, якщо опір руху на підйомі більше ніж на спуску. Зменшення опору руху на спуску знижує тиск напівпричепа і небезпеку перекидання.

Загроза втрати поздовжньої стійкості може виникнути й тоді, коли, долаючи підйом, передні колеса наїдуть на виступ або задні потраплять у заглиблення.

При доланні крутих підйомів на неправильно вибраній передачі, внаслідок недостатньої потужності двигуна, з'являється необхідність зупинки для перемикання на нижчу передачу.

Під час перемикання агрегат може скочуватись назад, а якщо при цьому трактор різко загальмувати, можливе перекидання.

Для збільшення поздовжньої стійкості трактора із знаряддям у транспортному положенні потрібно на передню частину встановити додаткові вантажі, а круті підйоми долати заднім ходом.

Поздовжнє перекидання гусеничних тракторів трапляється дуже рідко.

У більшості колісних тракторів передній міст зв'язаний з остовом шарніром, висота розміщення якого впливає на їх поперечну стійкість.

Коли переднє колесо трактора при русі по похилій поверхні наїжджає на перешкоду (виступ чи заглиблення), виникає кидок трактора від виступу або до заглиблення. Спроба тракториста (оператора) діями рульового колеса відхилити колеса у напрямку, протилежному зміщенню, зумовить появу крутного моменту, спрямованого в бік крену, і якщо напрямок останнього збігається з похилом поверхні, можливе перекидання.

Найнебезпечнішим є випадок, коли колеса не вкочуються в заглиблення, а вільно падають в нього.

Попередити перекидання, що починається, можна повертанням рульового колеса в бік похилу.

Ефективним способом підвищення поперечної стійкості є збільшення ширини колії.

Небезпечним положенням трактора з шарнірно-з'єднаною рамою (ХТЗ-17021) при повороті на схилі є таке, коли передня секція розмістилася поздовжньою віссю перпендикулярно схилу, а задня скочується під кутом.

Поперечна стійкість трактора ХТЗ-17021 у момент максимального складання напіврам нижче від інших тракторів, проте кут його статичної стійкості досягає 20°. На зниження бокової стійкості значно впливають пружні деформації шин і підвіски, тому динамічна стійкість тракторів ХТЗ-17021 порушується уже при похилі 10°. У зв'язку з цим потрібно зменшувати швидкість при поворотах на схилах, уникати крутих поворотів.

Бокова статична стійкість гусеничного трактора визначається кутом до 40°, і все ж таки слід зазначити, що наїзд його на виступ небезпечніший від падіння одним боком в заглиблення. Зумовлено це тим, що елементи підвіски мають значну жорсткість, недостатньо поглинають енергію поштовху і вона витрачається на збільшення крену до граничного для стійкості. Суттєво знижується стійкість, коли трактор рухається із знаряддям піднятим у транспортне положення.

При русі трактора впоперек похилої поверхні відбувається його сповзання, зумовлене різницею опору гусеницям через перерозподіл навантаження внаслідок крену. Для підтримки стійкості руху в таких умовах потрібні коригувальні дії тракториста (оператора) протилежним зсуванню, важелем або рульовим колесом (ХТЗ-181).

Колісні рівнинні трактори мають задовільну експлуатаційну стійкість на схилах до 6-8°, а гусеничні до 10-12°.

При русі трактора по схилу потрібно відкрити і закріпити двері кабіни, щоб можна було її залишити у разі небезпеки. В кабіні дозволяється знаходитись лише трактористу (оператору).

Велике значення для забезпечення безпеки руху має, як уже зазначалося вище, стан тракториста-оператора, який залежить від умов праці (мікроклімату в    кабіні,    шуму,    вібрації,    освітленості,    оглядовості,    психофізіологічного навантаження  тощо)  і  його  фізіологічних  властивостей  (швидкості  реакції, швидкості сприйняття, уважності, кваліфікації, досвіду тощо).

Втрата пильності є однією з поширених причин перекидання, оскільки саме це зумовлює невчасне зниження швидкості руху, виконання повороту крутіше можливого, нехтування перешкодами тощо.

Гальмування і зупинка трактора

Одним з важливих елементів керування трактором (особливо на транспортних роботах) є гальмування.

Трактористу (оператору) потрібно знати, що чим менше зчеплення рушія з опорною поверхнею, тим довшим буде шлях гальмування, він прямо пропорціональний квадратові швидкості, з якої гальмування розпочинається.

Робоче гальмування руху трактора можна здійснювати гальмами при відключеному двигуні; двигуном, зменшуючи частоту обертання колінчастого вала і не відключаючи двигуна; комбіновано гальмами і двигуном одночасно.

Для гальмування робочими гальмами треба зменшити подачу палива і одночасно виключити зчеплення; плавно натискуючи педаль (педалі) гальм, зменшити швидкість руху до потрібної або повністю зупинити трактор.

Зусилля до педалей гальм слід прикладати з такою інтенсивністю, щоб рушій не почав пробуксовувати, бо під час буксування гальмовий шлях збільшується і може статися занос. Гальмування з пробуксуванням призводить до передчасного спрацювання шин.

Щоб припинити буксування, що почалося, потрібно відпустити педаль (педалі) гальм і розпочати плавне гальмування без виключення зчеплення.

Гальмування двигуном найефективніше під час руху па слизькій поверхні, на спусках тощо, але рекомендується для використання і в інших випадках.

Гальмування двигуном відбувається внаслідок зменшення частоти обертання колінчастого вала двигуна, тобто за рахунок опору прокручуванню колінчастого вала і агрегатів трансмісії. Тому, чим нижча передача, тим ефективніше гальмування таким способом.

Основним з позитивних показників гальмування двигуном є те, що воно не буває різким і гальмове зусилля передається (у колісних тракторів) на ліві та праві колеса рівномірно. Це попереджає занос. На затяжних і крутих спусках гальмування двигуном сприяє зменшенню нагрівання гальмових колодок (стрічок).

Комбіноване гальмування застосовують у тих випадках, коли необхідного гальмового зусилля для швидкого зниження швидкості трактора (чи його зупинки) за допомогою гальмування двигуном одержати не можна, особливо на крутих спусках.

Для комбінованого гальмування потрібно (рис. 6) зменшити подачу палива (інтенсивність зменшення визначається необхідною інтенсивністю уповільнення руху), не виключаючи зчеплення плавно почати гальмування робочими гальмами до потрібної швидкості руху.

При цьому слід уважно слідкувати за частотою обертання колінчастого вала двигуна: коли вона зменшиться до мінімальної - виключити зчеплення (щоб не зупинився двигун).

Ручне (стоянкове) гальмо слід використовувати тільки за його прямим призначенням - на зупинках трактора.

Зупинка може бути передбаченою чи раптовою. Проте в будь-якому випадку потрібно прагнути, щоб вона була плавною, без заносу або «клювання» трактора.

Для передбаченої зупинки потрібно знизити швидкість руху, зменшуючи подачу палива і виключити зчеплення; виключити передачу (ряд передач); включити зчеплення; плавно загальмувати трактор. Після його зупинки відпустити педалі гальм і затягнути стоянкове гальмо.

Для раптової зупинки застосовується комбінований спосіб гальмування: зменшити подачу паливу і почати гальмування; перед зупинкою трактора виключити зчеплення, продовжуючи гальмування гальмами до повної зупинки трактора, після цього виключити передачу (ряд передач), включити зчеплення і відпустити педалі гальм. Затягнути стоянкове гальмо.

Рис. 9.3. Послідовність дій водія під час гальмування трактора комбінованим способом.

Використання засобів підвищення тягово-зчіпних властивостей колісних тракторів

За тягово-зчіпними властивостями колісні трактори поступаються гусеничним і за певних умов їх не можна ефективно використати без застосування додаткових засобів, основними з яких є такі:

-         підтримання тиску в шинах у межах, встановлених заводом-виробником (табл. 1). Підвищення тиску в шинах зменшує площу контакту їх з поверхнею кочення і, отже, знижує тягово-зчіпні властивості рушія. Нижчий від потрібного тиск в шинах призводить до їх передчасного виходу з ладу.

-         використання всіх коліс у режимі ведучих. Такий засіб передбачений у тракторах Т-40АМ, МТЗ-82.2, МТЗ-102, МТЗ-923, ХТЗ-17021.

Передній міст трактора Т-40АМ включається муфтою вільного ходу без втручання оператора. Це відбувається при буксуванні задніх коліс, що перевищує 4 %.

У тракторах МТЗ-82.2 і МТЗ-923, МТЗ-102 передбачено два способи включення переднього моста: без втручання тракториста (оператора) (муфтою вільного ходу) і примусово (водієм).

Розміщена в кабіні рукоятка тяги керування роздавальною коробкою має три фіксовані позиції:

-         крайня нижня - муфта вільного ходу вимкнена;

-         крайня верхня - примусове включення переднього моста у ведучий режим;

-         середня - муфта вільного ходу включена.

Під час руху по твердій поверхні муфту вільного ходу потрібно обов'язково виключити. Примусове включення переднього моста застосовують для рушання при наявності значного тягового опору, подолання перешкод, для тривалої роботи на пухкому і вологому ґрунті (оранка, закриття вологи, збирання цукрових буряків тощо), коли задні колеса постійно буксують.

При включеній муфті вільного ходу створення тягового зусилля передніми колесами починається, коли пробуксовування задніх досягає 4-5 %.

У трактора ХТЗ-17021 включення переднього моста примусове, для здійснення його відповідний важіль в кабіні потрібно повернути вперед.

При русі по твердій поверхні, особливо з малим тяговим опором і значною швидкістю, передній міст має бути виключеним;

Можливе блокування (повне або часткове) диференціалів ведучих мостів забезпечує однакову частоту обертання лівого і правого коліс моста. Його здійснюють натисканням на педаль у кабіні (ХТЗ-2511, Т-40М, Т-40АМ, ЮМЗ- 6Л, ЮМЗ-8244.2М). Жорстке блокування можна використати тільки для подолання важкопрохідних ділянок і при зупинці трактора, зумовленій буксуванням одного з коліс.

Включають механізм блокування після виключення зчеплення і рухаються із заблокованим диференціалом тільки прямолінійно.

У разі часткового блокування, півосі обертаються як одне ціле до певної різниці моментів на колесах. Коли різниця моментів на півосьових шестернях досягає величини моменту тертя блокувальної муфти, блокування припиняється.

На тракторах МТЗ-82.2, МТЗ-102, МТЗ-923 (передній міст), ХТЗ-17021 застосовано самоблокувальні диференціали підвищеного тертя, тобто блокування відбувається фрикційними елементами.

Диференціал тракторів МТЗ блокується гідропідтискною фрикційною муфтою, розміщеною зовні корпуса моста. Керування блокуванням проводиться із кабіни. Рукоятка крана керування має три позиції:

-                     крайня передня за ходом трактора (риска крана збігається з рискою

«Виключено») - блокування не відбувається;

-                     середня позиція (риска крана збігається з рискою «Вкл.») здійснюється автоматичне блокування диференціала. При повороті передніх коліс трактора на кут понад 13° від положення, що відповідає прямолінійному руху, диференціал розблоковується;

-                     крайня задня позиція (не фіксується) - включено примусове блокування незалежно від положення передніх коліс.

Автоматичне блокування диференціала рекомендується для виконання всіх видів польових робіт, а також для транспортних на ґрунтових дорогах при умові недостатнього зчеплення коліс з поверхнею.

При виконанні транспортних робіт на дорогах з твердим покриттям і задовільному зчепленні автоматичне блокування диференціала потрібно виключати, щоб попередити підвищене спрацювання шин.

Не допускається правилами техніки безпеки включення автоматичного блокування диференціала під час руху із швидкістю понад 3 м/с по слизькій дорозі.

Примусове блокування використовують тільки короткочасно.

Передній міст трактора Т-40АМ обладнаний диференціалом вільного ходу, що виключає роздільне буксування коліс і дозволяє їм обертатися з різною частотою на поворотах.

Збільшення зчіпної ваги трактора може створюватися по-різному: додатковими вантажами, що кріпляться до ведучих коліс; механічними і гідравлічними довантажувачами; заповненням камер ведучих коліс рідиною.

Додаткові вантажі передбачені для всіх колісних тракторів за винятком ХТЗ-17021.

Механічні довантажувачі застосовують на тракторах ХТЗ-2511, Т-40М, Т- 40АМ, ЮМЗ-6Л, ЮМЗ-8244.2М.

Такого типу довантажувач об'єднаний з начіпним механізмом трактора. Це кронштейн з отвором для встановлення в один з них пальця центральної тяги начіпного механізму.

                        Перевір свої знання!

Вкажіть правильну послідовність дій тракториста, необхідних для подолання колісним трактором рову
включити одну з нижчих передач, коли передня частина трактора почне опускатися зменшити подачу палива в циліндри двигуна, з моменту досягання колесами дна рову почати збільшення подачі палива, виїзд на протилежну стінку рову потрібно супроводити збільшенням подачі палива в циліндри двигуна
на максимальній швидкості досягти дна рову, виїзд на протилежну стінку рову потрібно супроводити зменшенням подачі палива в циліндри двигуна.
Вкажіть правильну послідовність дій тракториста, необхідних для подолання гусенічним трактором рову
включити одну з нижчих передач, наблизитись до перешкоди так, щоб трактор розмістився перпендикулярно до неї; опускаючи трактор в рів, пригальмувати його рух двигуном (зменшити подачу палива); досягнувши дна, плавно збільшити подачу палива; в момент виїзду на протилежну стінку рову, коли передня частина трактора почне опускатися, зменшити подачу палива, щоб пом'якшити дотикання передньої частини рушія з поверхнею руху; від'їжджаючи від перешкоди, збільшити подачу палива
включити підвищену передачу, наблизитись до перешкоди так, щоб трактор розмістився під кутом до неї; опускаючи трактор в рів, прискорити його рух; досягнувши дна, плавно зменшити подачу палива; в момент виїзду на протилежну стінку рову, коли передня частина трактора почне опускатися, збільшити подачу палива, щоб пом'якшити дотикання передньої частини рушія з поверхнею руху; від'їжджаючи від перешкоди, зменшити подачу палива
До яких меж боковий похил при русі колісних тракторів вважається безпечним?
до 8 градусів
до 10 градусів
до 12 градусів
Яке гальмування найефективніше під час руху па слизькій поверхні
гальмування робочими гальмами
гальмування з пробуксуванням
гальмування двигуном
гальмування стоянковим гальмом
Збільшення зчіпної ваги трактора може створюватися
додатковими вантажами, що кріпляться до ведучих коліс
механічними і гідравлічними довантажувачами
заповненням камер ведучих коліс рідиною
всіма переліченими способами