11. Список використаної літератури

1.        к.т.н., доц. Лях М.А., к.т.н., доц. Дем’янюк О.С., к.т.н., доц. Бешун О.А. Л98. Основи керування автомобілем та безпека дорожнього руху : Навч. посібник: для ВНЗ – К.: ВІКНУ, 2011 – 368 с.

2.       Бойко А.І., Новіцький А.В., Попик П.С. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Основні прийоми керування трактором під час його руху». Навчальне видання для студентів, які навчаються за спеціальностями 208  „Агроінженерія” та 133 - „Галузеве машинобудування”; Видавничий центр НУБіП України, 2017 – 28с.

3.       Відеоматеріали сайту https://www.youtube.com